برنامه ی هفتگی درس ادبیات فارسی ، املا ، انشا و نوشتاری دبیرستان (دوره اوّل) هفتم،هشتم،نهم و درس زبان فارسی دوم دبیرستان دخترانه(دوره دوم) رشته های تجربی ، ریاضی ، انسانی :

               زنگ اوّل               زنگ دوم                         

           (9:15 ـ 7:45 )            (11:00 ـ 9:30 )           

یکشنبه ادبیات هفتم1 + جزوه ـ ادبیات هفتم 2 +جزوه        
             زنگ دوم                زنگ سوم              زنگ چهارم      

           (11:00 ـ 9:30)            (12:45 ـ 11:30)           (14:30ـ 13:00)     

دوشنبه : ادبیات نهم +جزوه ـ  ادبیات و املا هشتم 2 ـ  ادبیات و املا هشتم 1

              زنگ اوّل             زنگ دوم               زنگ سوم               زنگ چهارم   

          (9:15 ـ 7:45)           (11:00 ـ 9:30)          (12:45 ـ 11:30)             (14:45ـ 13:15)      

چهارشنبه:املا وانشا نهم و جزوه ـ املا و انشاهفتم1و جزوه ـ املا وانشا هفتم 2 و جزوه ـ ادبیات هرهفته یک کلاس


            زنگ دوم                    زنگ سوم  

            (11:00 ـ 9:30)                 (12:45 ـ 11:30)                                          

چهارشنبه:انشا و نوشتاری هشتم 1  ـ  انشا ونوشتاری هشتم 2 

           به همراه فارسی و جزوه    به همراه فارسی و جزوه


درس زبان فارسی دوم دبیرستان(دوره دوم) رشته های تجربی،ریاضی،انسانی(دبیرستان دخترانه شایان):

                       زنگ چهارم 

                      (14:30ـ 13:00)

سه شنبهآرایه های ادبی و ادبیات ویژه انسانی

                   زنگ اوّل                    زنگ دوم                  زنگ سوم

               (9:15 ـ 7:45)           (11:00 ـ 9:30)          (12:45 ـ 11:30) 

پنج شنبه :  زبان فارسی دوم  ــ  زبان فارسی دوم  ــ   ادبیات فارسی دوم

            (تجربی و انسانی)        (رشته ریاضی)          (رشته انسانی)


دانش آموزان عزیزم برای مطالب بیش تر ، به وبلاگ های زیر مراجعه فرمایید :  

 ادبیات فارسی ویژه ی نهم  :  http://farsi220.blogfa.com

مشاعره و چکامه های زیبا :  http://ganjineh92.blogfa.com

                     پیروز و سربلند باشید ـ  دبیرادبیات فارسیمنبع : گنجینه ی شعر و ادب ـ تکالیف مدرسه(سال تحصیلی95ـ94) |همکاران محترم ، دانش آموزان عزیز و دوستان گرامی به وبلاگ « گنجینه ی شعر و ادب » خوش آمدید ـ دبیر ادبیات فارسی
برچسب ها : فارسی ,املا ,            ,           ,ادبیات ,انسانی ,زبان فارسی ,ادبیات فارسی ,دانش آموزان ,همراه فارسی ,املا وانشا